Frequently Asked Question

Vad är typsnitt i banor?
Om man inte "låser" ett typsnitt när man använt det i ett bildprogram kan det hända att det inte följer med filen när man skickar loggan. Då visas ett ersättningstypsnitt i mottagande dator och loggan ser helt annorlunda ut. I värsta fall ges inga varningar att fonten är utbytt och du tror att orginalet ska se ut som det gör hos dig. 
Att göra iordning fonter så de ser ut som de ska kallas lite olika i olika program:
*Färdigställa
*Expand
*Göra banor av