Frequently Asked Question

Att enkelt få maskinen att gå till nål 1.
Om du är barudananvändare och jobbar i wilcom så kan du gå in på machine format values och kryssa i enligt följande bild. Då Går maskinen automatiskt tillbaka till första nål efter avslut.
barudanz